Bestuur

Voorzitter
Penningmeester 
Secretaris


Bestuurslid techn
iek

- vacature
- John Schats
- Huub Weijers

- Frans Godlewski
- Hans Pelzers


  • - jschats1@gmail.com-

  • hmpweijers@gmail.com  

  • jackenfrans@hotmail.com

  • - h.pelzers@gmail.com